INFORMACJE O KONKURSIE


Konkurs powstał z inicjatywy założyciela firmy Abrys Wojciecha Dutki, który całe swoje życie zawodowe poświęcił ochronie środowiska.

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, organizacji i instytucji działających aktywnie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na przestrzeni kilkunastu lat wśród nagrodzonych znalazło wielu znakomitych działaczy społecznych, dziennikarzy, naukowców i organizacji. Wręczenie nagród odbywa się każdego roku podczas uroczystej gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tej inicjatywie czy to poprzez zgłoszenie własnych projektów czy też projektów obcych.REGULAMIN
FORMULARZ
Wybierz...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY

DO 30 WRZEŚNIA 2021 R.

ORGANIZATOR:

DOROTA JAKUTA

Od 2004 roku pracuje w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”: do 2012 roku jako kierownik, następnie dyrektor Biura IGWP, a od 2012 roku jest jej prezesem. Reprezentując Izbę, zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, a także o promocję ekologicznych rozwiązań stosowanych w branży. Z ramienia branży uczestniczy w procesach legislacyjnych w zakresie dotyczącym sektora wod-kan. Zarządza zespołami ekspertów Izby, którzy na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. Kierując pracami Izby, inicjuje organizowanie konferencji i kongresów w zakresie ochrony środowiska, takich jak Forum Ochrony Środowiska, Konferencja Woda. Ścieki. Osady czy Kongres Wodociągowców Polskich. Wydarzenia te wyznaczają trendy rozwoju branży, a wypracowane wnioski służą szeroko rozumianej ochronie środowiska i czystej wodzie. I Dorota Jakuta powoływana jest w skład komitetów honorowych i merytorycznych wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, takich jak: Open Eyes Economy Summit, NO-DIG POLAND czy WOD-KAN-INSTAL. Laureatka jest wiceprezesem Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Od 2014 r. jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. W 2012 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Od 1994 roku działa aktywnie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i regionalnej.


LAUREAT XIX EDYCJI KONKURSU

LAUREACI MINIONYCH EDYCJI


XVI edycja (2017)

XVIII edycja (2019)

XVII edycja (2018)

dr Michał Wilczyński

Krakowski Alarm Smogowy

Dorota Jakuta

XIX edycja (2020)

XV edycja (2016)

prof. dr hab. Krzysztof E. Skóra

XIV edycja (2015)

Dorota Metera

XIII edycja (2014)

Jacek Bożek

Adam Wajrak (dziennikarz)

Barbara Lewicka-Kłoszewska

XII edycja (2013)

XI edycja (2012)

Mira Stanisławska - Meysztowicz

X edycja (2011)

Zbigniew M. Karaczun

Lutz Ribbe

Michał Olszewski (dziennikarz)


IX edycja (2010)

Radosław Gawlik

Ewa Podolska (dziennikarz)


VIII edycja (2009)

dr Anna Kalinowska

Urszula Wojciechowska (dziennikarz)

VII edycja (2008)

dr Andrzej Kassenberg

VI edycja (2007)

Barbara Kozal

V edycja (2006)

prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski

redakcja miesięcznika AURA

IV edycja (2005)

Wojciech Dutka

III edycja (2004)

ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba

II edycja (2003)

Czesław Śleziak

I edycja (2002)

prof. dr hab. inż. Maciej NowickI

Tomasz Ulanowski (dziennikarz)

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

GALERIA ZDJĘĆ

Marta Siatka

tel. +48 660 762 427

e-mail: m.siatka@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

KONTAKT

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807